Klachtregeling

Als SKJ-geregistreerd professional voldoe ik aan hoge kwaliteitseisen. Ik houd mijn kennis met betrekking tot mijn vak actief bij, reflecteer regelmatig door middel van supervisie onder begeleiding van een geregistreerd professional en ik werk volgens de professionele standaarden van mijn beroepsgroep.

De beroepscode voor pedagogen is de leidraad voor mijn professioneel handelen als academische geschoolde professional. Vanuit deze code worden de belangen van de cliënt altijd voorop gesteld. Deze beroepscode is na te lezen op de site van de NVO.

Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent en een klacht hebt over mijn handelen. Ik zou het fijn vinden wanneer je hierover met mij in gesprek gaat om klachten te bespreken. Ik kan dan reflecteren op mijn eigen handelen, hier aanpassingen in aanbrengen en samen tot een passende oplossing te komen. Eventueel kan er gekozen worden om een vervolgstap te zetten. Er bestaat de mogelijkheid om bij het College van Toezicht van SKJ een klacht in te dienen tegen mijn beroepsmatig handelen gaan. Het verloop van deze procedure staat vermeld op de site van SKJ (https://skjeugd.nl/professionals/klachten-tuchtrecht/) https://skjeugd.nl/wp-content/uploads/2022/06/Infographic-professionals.pdf

Ik voldoe aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) welke als doel heeft om openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen te creëren en hiervan te leren en de zorg te verbeteren.