Privacyverklaring Autonomie in Beweging.

Bij het verlenen van mijn diensten in de praktijk worden jouw persoonsgegevens verwerkt. In het verwerken van uw persoonsgegevens wordt gehandeld volgens de AVG. Autonomie in Beweging gaat vertrouwelijk om met je gegevens en privacy. Er wordt niet meer gevraagd of genoteerd dan nodig. Om je te informeren op welke wijze er met je persoonsgegevens wordt omgegaan, is deze privacyverklaring opgesteld.

Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevens

Autonomie in Beweging
Dr. Hub van Doorneweg 81
5026 RB Tilburg

06-51578981
info@autonomieinbeweging.nl

Persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je jouw persoonsgegevens. Dit kan tijdens een gesprek, via de website, email, telefonisch of op andere wijze.

De volgende categorieën worden verwerkt.

– NAW gegevens
– Contactgegevens zoals email, telefoonnummer
– Geboortedatum
– Geslacht
– Leerdoelen, verwachtingen
– Gespreksverslagen
– Inhoud van communicatie
– Uitslagen van vragenlijsten

Doeleinden:

Autonomie in Beweging verwerkt deze gegevens ten behoeve van het behandel- of coachtraject en de daarbij behorende verslagleggingen. Verder voor het beheer van het klantenbestand en de facturering. Je contactgegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contact en het maken, wijzigen of annuleren van een afspraak.

Verstrekking aan derden:

Gegevens zullen niet gedeeld worden met derden. Uitsluitend met schriftelijke toestemming worden gegevens gedeeld met de daarvoor aangewezen personen of instanties. Gegevens worden gedurende twee jaar bewaard, tenzij anders overeengekomen. Gegevens ten behoeve van de belasting hebben een verplichte bewaartermijn van zeven jaar, welke niet gewijzigd kan worden.

Inzien gegevens:

Het inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens gebeurt op basis van de AVG-privacyrechten. Hierbij wordt de leeftijd van de cliënt in acht genomen.