Acceptance and Commitment Therapy 

ACT wordt omschreven als een derde generatie cognitieve gedragstherapie, is evidence based en laat mooie resultaten zien in psychologische behandelingen en coaching. Kenmerkend binnen ACT is dat er niet wordt toegewerkt naar een oplossing, maar dat het doel is om een vrijer, waardevol leven te leiden en dat je je psychologische flexibiliteit en veerkracht vergroot. Vanuit ACT wordt er niet probleemgericht gewerkt, maar gekeken naar het proces. Binnen ACT gaat het om de manier waarop je omgaat met vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden (coping). ACT gaat pijn, lastige gevoelens, gedachten en omstandigheden niet uit de weg. Deze mooie methodiek gaat uit van het idee dat pijn, problemen en klachten bij het leven horen en je dus niet zonder problemen hoeft te zijn om gelukkig te kunnen zijn. 

Binnen de behandeling combineer ik verschillende werkzame technieken met elkaar welke terug te vinden zijn in het model van de zes zuilen van ACT ook wel ‘Hexaflex’ genoemd.  Met de vaardigheden die je leert, voel je je veerkrachtiger en psychologisch flexibeler. Ik geef je handvatten en een tool die niet alleen op de korte termijn werken, maar bijdragen aan een duurzame ondersteuning zodat je om kan gaan met emoties, ervaringen en uitdagingen in het dagelijkse leven. Op deze manier begeleid ik je op jouw weg naar een waardevol leven en onderzoeken we samen wat onveranderbaar is en wat de ruimte moet krijgen (acceptance) en op welke onderdelen je met je gedrag invloed kan hebben en je toe kan werken naar waardegericht handelen (commitment). Ik wil samen onderzoeken op welke manier jij met uitdagingen in het leven om wil gaan, welke dromen en waarden er in je zitten en op welke manier je bewuste stappen kan zetten in het toebewegen naar die dromen en waarden.

 

ACT4Kids 

Maar hoe worden bovenstaande technieken, processen en inzichten nu toepasbaar voor kinderen? Hiervoor is door Monique Samsen de methode ACT4Kids ontwikkeld. Dit model is de basis vanuit waar ik werk en geeft kinderen, jongeren en hun ouders handvatten om ACT in het dagelijkse leven toe te passen. ACT4Kids leert kinderen hun hart te volgen en alle obstakels die ze tegen te komen te accepteren. Hierdoor krijgen verlies, angst, afwijzingen of pech ruimte en ervaart het kind dat het mag zijn wie het is. Alles wat hij of zij denkt, voelt of doet is goed.

ACT4Kids werkt met metaforen en ervaringsgerichte oefeningen, waardoor de methodiek door kinderen goed te begrijpen is. De methodiek sluit het beste aan bij kinderen en jongeren van 8 – 18 jaar.

Vaardigheden die kinderen kunnen leren zijn:

  • Met aandacht naar de buitenwereld kijken
  • Concentratievermogen vergroten
  • Emoties herkennen en benoemen
  • Met aandacht naar je binnenwereld kijken
  • Ontdekken wie en wat je belangrijk vindt.
  • Reflecteren en beslissingen nemen
  • Uitdagingen aangaan en blijven aangaan ondanks tegenslag
  • Goed voor zichzelf en anderen zorgen
  • Vervelende gevoelens en gedachten dragen

Net zo enthousiast als ik geworden? Heb je meer vragen of wil je een kennismaking inplannen? Neem vooral contact met me op!

 

Illustratie: Hester vd Grift voor ACT4kids