Om leren gaan met emoties in alle vormen 

Kinderen en hun ouders

Boosheid, faalangst, perfectionisme, somberheid en intense emoties kunnen kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Hierdoor kunnen kinderen strategieën ontwikkelen waarmee ze uitdagingen uit de weg gaan en in hun ontwikkeling stil komen te staan. Voor ouders vormt de opvoeding een extra uitdaging en zoektocht. 

Het is als ouders ontzettend dapper dat je op zoek gaat naar passende ondersteuning. Mijn begeleiding is niet op het kind als individu gericht, maar neemt jullie als gezin hierin mee. Ik werk dus niet alleen samen met het kind, maar ik betrek ouders in het gehele proces

Ik wil graag met jullie meelopen om zo te helpen met het vinden van passende handvatten en het vinden van een manier van opvoeden die bij jullie past. 

Mijn doel is om kinderen samen met hun ouders inzicht te laten ontwikkelen in hun innerlijke wereld en de manier waarop dit in het dagelijks leven een rol speelt. Vanuit dit inzicht ontstaat er meer bewustzijn en kan een kind samen met zijn of haar ouders gaan ontdekken wat bij hen past, waardoor er stappen gezet kunnen worden in het aangaan van uitdagingen. 

Jongeren

Puberteit en adolescentie, een periode waarin de ontwikkeling van autonomie meer dan ooit centraal staat en een nieuwe levensfase zijn intrede doet. Dit brengt nieuwe uitdagingen mee voor de jongere zelf en ook voor ouders die daarmee misschien meer aan de zijlijn komen te staan, maar niet minder belangrijk worden.

Je krijgt als jongere in deze levensfase te maken met allerlei belangrijke en soms ingewikkelde thema’s en veranderingen. Dit kan veel emoties en gedachten oproepen die gepaard kunnen gaan met overmatig piekeren, somberheid en heel veel onzekerheid. Ik wil je in deze periode graag een steuntje in de rug geven, waardoor je leert om meer uit jezelf te halen, je minder belemmerd wordt door overmatig piekeren en de mogelijkheid krijgt om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Dit doe ik door samen te onderzoeken wat je wilt, wie je bent en op welke manier je daar kan komen. Dit doen we door eerst kennis te maken, zodat je een beeld krijgt van wie ik ben en ik jou leer kennen. Ik luister en volg je in jouw proces. Jij hebt de regie. Ik reik je oefeningen aan die je kunnen ondersteunen in het leren van vaardigheden die je graag wil ontwikkelen. Samen ontdekken we wat je graag zou willen en wat je nodig hebt.

 

Het allerbelangrijkste vind ik om te luisteren en met een nieuwsgierige blik te kijken en zo te onderzoeken wat iedereen voelt, ervaart en denkt. Ik houd van authenticiteit en streef ernaar een sfeer neer te zetten waarbij iedereen de veiligheid voelt om zichzelf te mogen en kunnen zijn. Ik wil vanuit hier de verbinding aangaan, omdat ik geloof dat vanuit eerlijkheid, openheid, oprechtheid en een gezonde dosis humor de mooiste stappen gezet kunnen worden. Vervolgens kunnen we door middel van praktische oefeningen die in de thuissituatie verder toegepast worden, de ontwikkeling weer stimuleren.  

Een behandeltraject start met een uitgebreide intake, waarbij we de ontwikkeling van jullie kind in kaart brengen en de zorgen hierover worden besproken. Na deze intake wordt er een plan van aanpak opgesteld waarin beschreven staat welke stappen we zullen zetten.  

In mijn behandelingen maak ik onder andere gebruik van de methodiek en visie vanuit ACT4Kids en de behandelmethode Denken + Doen= Durven. Onderdelen die naar voren kunnen komen zijn psycho-educatie om kennis en begrip te vergroten, emotieregulatie technieken, ervaringsgerichte oefeningen, oudergesprekken en thuisopdrachten. Tussendoor vindt er altijd een evaluatiemoment plaats om de voortgang te bespreken. Belangrijk om te weten is dat ik ouders altijd intensief betrek in het behandeltraject en dat er ook ‘thuiswerk’ wordt meegegeven. Door op deze manier gezamenlijk het traject te doorlopen is de effectiviteit het grootst.